e-DIVIDEN
NOTIS PEMAKLUMAN
Anggota yang dihargai,

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa tempoh menuntut dividen interim melalui aplikasi e-dividen ialah sebelum atau pada 15 September 2021.

Sekian, harap maklum.